Once again I’ve looked back at my pictures on Instagram and selected my favorite moments from the month of March to share with you. I share picture from my life more or less every day, so looking back at these pictures is like a memory lane! 

If you wish to see more pictures from my daily life, please remember to follow my Instagram account @SaraKirstine 

Jeg har set tilbage på de billeder, jeg har lagt ud på Instagram og valgt mine yndlings øjeblikke i marts måned, som jeg vil dele med Jer. Jeg deler billeder fra mit liv på Instagram stort set hver dag – nogle synes måske det er for meget, men jeg er vild med de sociale medier, specielt Instagram. Når jeg kigger tilbage på disse billeder, er det ligesom at genlæse ens dagbog – Og jeg bliver i så godt humør ved tanken om alle de minder, der ligger på billederne. 

thumb_IMG_9833_1024
The 3rd of March is my birthday, and this was truly an amazing day! I am so grateful for my friends and family who made this day very special to me, along with the following nights after – I was so lucky to celebrate my birthday four times this year, haha! 

Den 3. marts var min fødselsdag, og det var virkelig en skøn dag! Jeg er så taknemmelig for mine venner og min familie, som gjorde dagen speciel for mig, og selv de følgende aftener efter – Jeg var så heldig at fejre min fødselsdag fire gange i år, haha!


On my birthday I was very surprised withthumb_IMG_5891_1024 a BIG Birthday Surprise from my boyfriend. You might have read about it, but he came all the way from Spain to surprise me on my birthday! He is so romantic and I am feeling so blessed to be with him. And we got to spend a few days together here in Denmark before he had to return to Spain. 

På min fødselsdag fik jeg den størrelse overraskelse nogensinde fra min kæreste. Han var fløjet hele vejen fra Spanien uden at sige noget til mig for at overraske mig! Han er sådan en romantiker og jeg føler mig så heldig ved at være sammen med ham. Vi kunne heldigvis tilbringe et par dage i Aarhus sammen, før han skulle tilbage til Spanien, selvom det var lidt svært med planlægning, når jeg nu ikke havde forventet besøg. Du kan læse mere om min dag her: A Big Birthday Surprise

thumb_IMG_5900_1024

Along with March came the spring- I love this time of year because you finally see some change in the nature and weather after a long winter. And I love to collect blooming flowers and branches to decorate my home with, it gets me in such a great mood! It is almost like therapy to me, hah.

Med Marts ankom foråret selvfølgelig også- og jeg elsker denne tid på året! Efter en lang vinter kan man endelig se, at naturen og vejret ændres. Og jeg elsker at samle friske blomster og grene til at dekorere mit hjem med. Det gør mig i så godt humør at få lidt  ‘liv’ indenfor, når nu vejret kan vende tilbage til gråt og kedeligt, hah.

thumb_IMG_6044_1024

Luckily I got to go to Barcelona this month too. I stayed there for 11 days since we had springbreak at the university. Whenever we have a break from school, I always go to Barcelona to spend time with my boyfriend!

Turen gik heldigvis også til Barcelona denne måned. Jeg var der i hele 11 dage over påskeferien, hvilket var skønt med så lang tid dernede! Så snart vi har et par dage fri fra uni, tager jeg altid til Barcelona for at tilbring tid med min kæreste, som bor der. 

thumb_IMG_20160320_123840_1024As always when I am in Barcelona, my boyfriend and I go out for brunch way too often, haha. I talked about my favorite brunch place in Barcelona here and how we do Sundays there. When we are together, we are all about chilling, spoiling and just enjoying each other. 

Som altid når jeg er i Barcelona, har min kæreste og jeg forkælet os selv med brunch alt for mange gange, haha. I skrev om mit yndlings brunch-sted i Barcelona her og om hvad vi ellers laver sammen. Når vi er sammen, handler det om at hygge og forkæle os selv, og bare nyde hinandens selskab. 

thumb_DSC_0076_1024

I surprised my boyfriend with tickets to the concert hall of Barcelona to go see classical music. My boyfriend is very into music and finds inspiration in all kinds of music, so it was obvious I had to invite him there. And I just love events like these. It was such a great experience to go there together and try something different. I was so impressed! I wrote more about the evening here: A little culture in Barcelona

thumb_DSC_0043_1024

Jeg overraskede min kæreste med billetter til musikhuset i Barcelona til en forestilling med klassisk musik. Min kæreste er meget inde i musik og finder inspiration ved alle genre af musik, så det virkede oplagt at invitere ham derind. Og jeg elsker de oplevelser, som man får sådan et sted- og det var bestemt en stor oplevelse for os! Det var skønt at prøve noget nyt sammen. Jeg har skrevet mere om det her: A little culture in Barcelona 

IMG_20160326_184006

There’s no Barcelona without long walks at the beach! Just strolling and talking about everything and nothing, without any distractions. I find it so relaxing! We’d go there when my boyfriend finished working and then we’d catch the last bit of sun before it went down. And since it’s spring, I finally got my first ice cream of the year! I have been craving for my summer ice cream for so long -when I was in Barcelona in January I couldn’t stop talking about it and we went several times to our favorite shop, but it was always closed- then we found out they were closed over the winter season… Such a disappointment! So when I arrived in March, one of the first thing my boyfriend said was “the ice cream stand is open now!” 

thumb_IMG_6049_1024

Der er intet som lange gåture langs Barcelonas strand! Jeg finder det så afslappende bare at gå og snakke om alt og intet. Vi tog derned, når min kæreste var færdig med arbejde, så vi kunne nyde det sidste sol, inden den gik ned. Og eftersom det nu er forår, kunne jeg endelig få min første is i år! Jeg har længtes sådan efter mine sommer-ise, hah. Da jeg var i Barcelona i januar, kunne jeg ikke tale om andet og vi tog ud efter det flere gange, men min yndlings isbutik var lukket over vinteren- til stor skuffelse for mig! Så da jeg ankom her i marts, var noget af det første min kæreste sagde “isbutikken er åben nu!”

Share: